godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 341

Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"

 01-494 Warszawa, ul. Oławska 3
tel./fax (22) 638 61 28

Jesteś tutaj: StartVarsavianistyczna szkołaProjekt edukacyjny „Varsavianistyczna szkoła” 2016/2017

Projekt edukacyjny „Varsavianistyczna szkoła” 2016/2017

Cel projektu:

 • Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie — jej przeszłości i teraźniejszości.
 • Promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy.
 • Podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta.
 • Integracja społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy.
 • Udział w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie.
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.
 • Otrzymanie certyfikatu  „Varsavianistyczna szkoła” przyznawanego przez Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Zadania dla szkoły:

 1. Przeprowadzenie co najmniej 10 zajęć (w ramach lekcji lub zajęć pozalekcyjnych) na temat Warszawy — jej przeszłości i teraźniejszości, przybliżających uczniom jej historię, obiekty zabytkowe, parki i rezerwaty przyrody, powojenną odbudowę i rozbudowę miasta oraz czasy współczesne, realizowanych przez różnych nauczycieli;
 2. Przygotowanie przez uczniów „gazetki” o tematyce warszawskiej i umieszczenie jej na tablicy szkolnej lub na stronie internetowej placówki oświatowej.
 3. Publikowanie w gazetce szkolnej artykułów o tematyce varsavianistycznej.
 4. Przeprowadzenie minimum pięciu wycieczek po Warszawie (mogą to być np. klasyczne wycieczki szkolne, ale także rajdy, gry terenowe, spacery z przewodnikami, wyjścia do muzeów itd.
 5. Uczestnictwo uczniów w co najmniej dwóch uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie;
 6. Zorganizowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego konkursu tematyce warszawskiej, np. plastycznego, fotograficznego , konkursu wiedzy itd. lub udział w konkursie „warszawskim” przygotowanym przez inną placówkę;
 7. Zorganizowanie spotkań z ciekawymi postaciami związanymi z Warszawą;
 8. Zdobycie przez co najmniej 15 uczniów odznaki Młody Przyjaciel Warszawy nadawanej  przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy;
 9. Zorganizowanie i zrealizowanie akcji „Pracuję na rzecz środowiska lokalnego”;
 10. Udział przedstawicieli społeczności szkolnej (nauczycieli, rodziców, uczniów) co najmniej 5 działaniach organizowanych przez TPW.

Cykl lekcji o Warszawie dla klas czwartych:

Temat lekcji

Liczba godzin

Przedmiot

Osoba odpowiedzialna

Termin

Poznaję moją małą ojczyznę- symbole i historia Bemowa

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Wrzesień

Co mogę zwiedzić na Bemowie

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Wrzesień

Warszawa- symbole i historia naszego miasta

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Wrzesień

Legendy mojego miasta

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Październik

Najważniejsze zabytki Warszawy

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Październik

Warszawskie parki.

 

1

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Październik

Warszawskie muzea                        i archiwa skarbnicą historycznych źródeł.

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Listopad

Zabytki  Warszawy

1

 

Plastyka

Nauczyciel plastyki

 

Listopad

Malujemy zabytki Warszawy

1

 

Plastyka

Nauczyciel plastyki

Listopad

Ochrona przyrody                        w Warszawie

1

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Styczeń

Warszawa w architekturze-prezentacje

1

Informatyka

Nauczyciel informatyki

 

Luty

 Cykl lekcji o Warszawie dla klas piątych:

Temat lekcji

Liczba godzin

Przedmiot

Osoba odpowiedzialna

Termin

Styl romański i gotycki na Mazowszu i w Warszawie

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Październik

Warszawskie parki

 

1

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Październik

Czy w średniowieczu istniała Warszawa?

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Listopad

Zabytki  Warszawy

1

 

Plastyka

Nauczyciel plastyki

 

Listopad

Malujemy zabytki Warszawy

1

 

Plastyka

Nauczyciel plastyki

 

Listopad

Bemowo- moja dzielnica

1

Godzina z wychowawcą

Wychowawcy klas szóstych

Grudzień

Przyroda Warszawy. Warszawskie parki i rezerwaty 

1

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Listopad

Ochrona przyrody                    w Warszawie

1

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Styczeń

Na polu elekcyjnym i na sejmie.

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Styczeń

Przed katedrą św. Jana . Konstytucja 3 maja.

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Styczeń

Warszawa w architekturze-prezentacje.

1

Informatyka

Nauczyciel informatyki

 

Luty

Cykl lekcji o Warszawie dla klas szóstych:

Temat lekcji

Liczba godzin

Przedmiot

Osoba odpowiedzialna

Termin

Warszawa w czasach rozbiorów.

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Październik

Warszawskie parki. 

1

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Listopad

Bemowo- moja dzielnica

1

Godzina z wychowawcą

Wychowawcy klas czwartych

Listopad

Warszawa w czasach  I wojny światowej

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Listopad

Zabytki  Warszawy

1

 

Plastyka

Nauczyciel plastyki

 

Listopad

Malujemy zabytki Warszawy

1

 

Plastyka

Nauczyciel plastyki

 

Listopad

Ochrona przyrody w Warszawie

1

Przyroda

Nauczyciel przyrody

Styczeń

 Warszawa w czasie okupacji

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Styczeń

Powstanie Warszawskie

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Styczeń

 Odbudowa stolicy po II wojnie światowej.

1

Historia i społeczeństwo

Nauczyciel historii

Luty

 Warszawa w architekturze.

1

Informatyka

Nauczyciel inform. 

Luty

 Plan wycieczek po Warszawie:

Klasy IV

 1. Bemowo-moja mała ojczyzna
 2. Wizyta na Zamku Królewskim
 3. Trakt królewski w Warszawie

Klasy V

 1. Spacer po warszawskich Powązkach
 2. Wizyta w Muzeum Narodowym
 3. Wizyta na Zamku Królewskim
 4. Wizyta w Sejmie

Klasy VI

 1. Wizyta w Belwederze
 2. Wizyta w Sejmie Wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego
 3. Muzeum Historii Żydów Polskich

Konkursy związane z tematyką Varsavianistyczną:

 • Szkolny Konkurs dla klas V „ Warszawskie pomniki”.
 • Konkurs piosenki o Warszawie.
 • Udział uczniów w Warszawskim Konkursie Wiedzy o Grobie Nieznanego Żołnierza.
 • Konkursy plastyczne.

 Akcje na rzecz środowiska związane z tematyką Varsavianistyczną:

 • „Podziel się kredkami”- zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Domu Dziecka
 • Organizacja akcji „Szlachetna paczka”

 Apele i uroczystości szkolne związane z tematyką Varsavianistyczną:

 • Apel z okazji Rocznicy upadku Powstania Warszawskiego.
 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791r. „ Przed katedrą św. Jana”

Działania biblioteki związane z tematyką Varsavianistyczną

 • Uzupełnienie księgozbioru nt. Warszawy o nowości wydawnicze
 • Wystawka albumów związanych z Warszawą

Opracowała: Dorota Kosiór