godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 341

Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"

 01-494 Warszawa, ul. Oławska 3
tel./fax (22) 638 61 28

Jesteś tutaj: StartSamorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariusza

Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD  UCZNIOWSKI

ORAZ

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

 

Samorząd uczniowski stanowi nieodłączną część naszej szkoły.

Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej.

Ty, Twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami samorządu uczniowskiego i macie prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu macie ciekawy pomysł na działanie w naszej szkole lub poza nią. Każdy z Was ma prawo do realizacji swoich pomysłów

Działając w samorządzie uczniowskim:

 • wpływacie na to, co dzieje się w szkole,
 • macie szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi,
 • rozwijacie swoje pasje i zainteresowania,
 • wzbogacacie ofertę imprez szkolnych,
 • możecie znaleźć ciekawy i przyjemny sposób na spędzanie wolnego czasu,
 • macie szansę wykazać się swoją kreatywnością,
 • uczycie się współpracy w grupie,
 • zdobywacie nowe, cenne doświadczenia,
 • bierzecie udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

 

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych.

Okres nauki w szkole wydaje się być najwłaściwszy do kreowania postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem poczucie wspólnoty. Są oni skłonni akceptować te same normy i zasady, wykazywać otwartość i ciekawość świata. Wolontariat odciska swoje dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach życia, jest jedyną w swoim rodzaju formą kształcenia.

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy i działać we wszelkiej dziedzinie życia społecznego; tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Klub Wolontariusza jest inicjatywą skierowaną do uczniów naszej szkoły, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

Celem wolontariatu jest:

 • zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym,
 • rozwijanie postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych
 • działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej oraz życia społecznego i środowiska naturalnego,
 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do bezinteresownych działań, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły oraz środowisk oczekujących pomocy,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • promocja idei wolontariatu w szkole.

 Korzyści dla uczniów działających w Szkolnym Klubie Wolontariusza:

 • atrakcyjna forma spędzenia czasu,
 • rozwój swojej osobowości, poznawanie siebie, swoich słabych i mocnych stron w trudnych sytuacjach,
 • kształtowanie różnorodnych umiejętności związanych z realizacją powierzonych zadań,
 • podniesienie poczucia kompetencji i samooceny oraz sprawdzenia siebie

w różnorodnych rolach i sytuacjach życiowych.

Zapraszamy do współpracy!

 

Przewodnicząca samorządu uczniowskiego

Barbara Głowacka 6e

 

zastępcy przewodniczącej

Magdalena Hulbój 6c

Zofia Żurek 6d

 

opiekunowie

Beata Sokołowska-Babarowski – Samorząd Uczniowski

Jolanta Kuk – Szkolny Klub Wolontariusza

 

 

CAŁOROCZNE AKCJE NA TERENIE SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ SU I SKW

 • dyżury uczniowskie kl. 6 podczas przerw oraz szkolnych imprez
 • „PODZIEL SIĘ KREDKAMI” – zbiórka przyborów szkolnych do świetlicy Centrum Zdrowia Dziecka
 • „ZAKRĘCONA AKCJA” – zbiórka plastikowych nakrętek
 • „KSIĄŻKI Z SERCEM” – zbiórka książek dla szkolnej biblioteki i bibliotek instytucji sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
 • „POGOTOWIE KOLEŻEŃSKIE” – pomoc uczniom w nauce
 • „POCZYTAJ MI KOLEGO” – zajęcia wolontariuszy z dziećmi w świetlicy
 • „DO SERCA PRZYTUL PSA, WEŹ NA KOLANA KOTA…” – zbiórka niezbędnych artykułów dla przytuliska „Znajdki” k/Radzymina