godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 341

Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"

 01-494 Warszawa, ul. Oławska 3
tel./fax (22) 638 61 28

Jesteś tutaj: StartKonkursyKonkursy 2016/17„Rower na gwiazdkę”- konkurs

„Rower na gwiazdkę”- konkurs

21 grudnia odbył się konkurs „Rower na gwiazdkę” organizowany przez Urząd Dzielnicy Bemowo.  Celami konkursu były:

  • popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach;
  • kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu;
  • popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  • popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z Bemowa. Każdą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna. Reprezentantami naszej szkoły byli następujący uczniowie: Małgorzata Czapowska (klasa 6e), Kajetan Kulesza (klasa 6g), Mateusz Kozieł (klasa 6d).

Uczniowie włożyli dużo wysiłku w przygotowania do konkursu. Musieli powtórzyć zagadnienia dotyczące przepisów ruchu drogowego oraz pierwszej pomocy. Nauczyciel wychowania fizycznego, pan Marcin Miś przygotował uczniów do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zaowocowało to uzyskaniem przez drużynę bardzo wysokiej punktacji podczas grupowego zadania z pierwszej pomocy. Oprócz wiedzy uczniowie musieli również wykazać się bardzo dobrą umiejętnością jazdy na rowerze. Przed konkursem uczniowie mieli możliwość ćwiczyć na szkolnej sali gimnastycznej przejazd torem sprawnościowym.

Wszystkie drużyny rozpoczęły od napisania testu dotyczącego znajomości przepisów ruchu drogowego. W kolejnych etapach odbyło się zadanie grupowe z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego. Konkurencja polegała na przejechaniu układu dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Dużo emocji wśród kibiców wzbudziła ostatnia z konkurencji czyli rowerowy tor przeszkód. Jedno z zadań wymagało zespołowego działania drużyny (przewiezienie osoby poszkodowanej).

Nasz szkolna drużyna dzielnie mierzyła się z innymi  drużynami we wszystkich konkurencjach. W klasyfikacji grupowej zajęliśmy miejsce czwarte a indywidualnie jeden z naszych reprezentantów zajął miejsce pierwsze. Kajetan Kulesza (klasa 6g) najlepiej spośród wszystkich uczestników konkursu napisał test wiedzy. Za swój wynik został nagrodzony rowerem.

W osiągnięciu wysokiego wyniku podczas konkursu pomógł doping kibiców z klasy 6 g. Uczniowie przygotowali transparenty oraz okrzyki, które zagrzewały naszą drużynę do walki.

Nauczyciel zajęć technicznych:
Dorota Marcinkowska