godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 341

Im. "Twórców Literatury Dziecięcej"

 01-494 Warszawa, ul. Oławska 3
tel./fax (22) 638 61 28

Jesteś tutaj: StartGazetka Szkolna

Gazetka Szkolna

Koło dziennikarskie redagujące szkolną gazetkę: "BZIK"

 

Priorytetowym zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. W szkole uczniowie powinni kształcić swoją osobowość i rozwijać zainteresowania, aby w ten sposób mogli lepiej przygotować się do funkcjonowania w warunkach współczesnego świata.

Najważniejszym zadaniem nauczyciela jest dążenie do pobudzania naturalnej ciekawości świata, która drzemie w dziecku, rozbudzanie jego zdolności i zainteresowań. Należy, zatem zwrócić uwagę na taką formę aktywności, która angażuje i rozwija całą osobowość dziecka.

Najbardziej wszechstronną formą aktywizowania twórczości dzieci jest redagowanie gazetki szkolnej. Gazetka szkolna jest także cennym narzędziem wychowawczym, umożliwia ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń), wyzwala emocje, uczy współpracy w grupie rówieśniczej, uczy umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Na zajęciach koła dziennikarskiego uczniowie poszerzają i pogłębiają swoją wiedzę na temat pracy dziennikarza. Są zapoznawani z istotnymi problemami etyki dziennikarskiej, z rolą mediów i ich wpływem na rzeczywistość.

Uczestnicy koła poszerzą wiedzę o reklamie _ jej odmianach, języku, bohaterach reklam i ich odbiorców. Zdobywają wiadomości na temat zadań rzecznika prasowego, a także podczas licznych wycieczek poznają pracę dziennikarza telewizyjnego.

Zadaniem uczniów uczęszczających na zajęcia koła dziennikarskiego jest redagowanie szkolnej gazetki "BZIK", która ukazuje się w szkole od 2005 roku.

Opiekun: pani Agata GAJEWSKA

Bzik wrzesień-październik 2012/2013
1(44) 2012/13
(5,96MB)
Bzik listopad-grudzień 2012/2013
2(45) 2012/13
(5,33MB)
Bzik styczeń-luty 2012/2013
3(46) 2012/13
(4,58MB)
Bzik marzec-maj 2012/2013
4(47) 2012/13
(6,19MB)
Bzik 1(48) 2013/14
1(48) 2013/14
(8,07MB)
Bzik 2(49) 2013/14
2(49) 2013/14
(6,38MB)
Bzik 1 (50) 2014/2015
1(50) 2014/15
(5,92MB)
Bzik 2 (51) 2014/2015
2(51) 2014/15
(8,02MB)
Bzik 2 (53) 2015/2016
2(53) 2015/16
(8,14MB) 
Bzik 1 (54) 2016/2017
1(54) 2016/17
(6,83MB)
Bzik 2 (55) 2016/2017
2(55) 2016/17
(5,49MB)